Ons schoolgebouw kent 14 lokalen. Drie daarvan zijn
verhuurd aan Juvent (dagbehandeling en speltherapie) en
de Kinderopvang/Juvent voor de BSO+.

 

We hebben een
leskeuken en een eigen gymzaal. Daarnaast hebben we
een flink aantal kantoorruimtes, waar de logopedisten, gedragswetenschapper, administratie, intern begeleiders en anderen hun werk kunnen doen.

De school kent vier pleinen, zodat we jongere leerlingen
gescheiden kunnen laten spelen van de oudere
leerlingen. Alle leerlingen spelen op een vaste tijd op een
eigen plein. De SBO en de SBO+ groepen hebben eigen speeltijden.