Schoolgids

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers en belangstellenden een mail met de actuele schoolgids. Deze schoolgids bevat ook een planning van alle schoolactiviteiten, festiviteiten, oudercontacten en schoolvakanties. De schoolgids wordt tevens gepubliceerd op onze website.

Wijzigingen op de jaarkalender worden altijd via onze nieuwsbrief aangekondigd. Urgente wijzigingen worden rechtstreeks gemaild en via de Classdojo (onze schoolapp) doorgegeven. In deze schoolgids vindt u informatie over:
• Onze missie en visie.
• De wijze waarop de zorg voor en de begeleiding van de kinderen worden vormgegeven.
• Datgene, wat ouders/verzorgers van onze school mogen verwachten.
• De opbrengsten van onze school.
• Praktische zaken.

Deze schoolgids is samengesteld door het managementteam van onze school. Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad hebben hun instemming aan deze schoolgids verleend.

Om de informatie in deze schoolgids nog beter op u en uw wensen af te kunnen stemmen, willen we graag weten wat u van onze schoolgids vindt. Aanbevelingen en tips kunt u doorgeven aan de directeur, bij voorkeur via een mailbericht springplank@ozeo.nl.

Schoolplan

Het schoolplan geeft aan welke doelen we ons de komende jaren stellen en op welke manier we deze willen bereiken. Elke school is verplicht haar eigen kwaliteit regelmatig te toetsen. En éénmaal in de vier schooljaren wordt de kwaliteit van elke school door de Inspectie van het Onderwijs doorgelicht.

Ons huidige schoolplan loopt van 2020 tot 2024. Op verzoek is bij de directeur een exemplaar van het schoolplan verkrijgbaar.