Onderwijs

De Springplank is een speciale school voor basisonderwijs. De Springplank betekent letterlijk “een middel waarvan men zich bedient om een bepaald doel te bereiken.”

Op deze site vindt u veel informatie over de school (schoolgids, jaarkalender), maar ook actuele informatie (nieuwsbrieven) en berichten vanuit de verschillende groepen.

We hopen dat u de informatie kunt vinden en dat de kinderen een leuke tijd beleven op De Springplank.

Reacties op de site kunt u mailen naar:

springplank@ozeo.nl

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Een springplank is een middel waarvan men zich bedient om een bepaald doel te bereiken

Kerntaak

De kerntaak van onze school is, dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. We houden hierbij rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De meeste kinderen, die De Springplank bezoeken, kunnen zich niet of onvoldoende ontwikkelen in het reguliere basisonderwijs. De Springplank kan worden gezien, als een ‘nieuwe’ kans voor onze leerlingen, om zich te ontwikkelen.

Identiteit

Onze school is een algemeen bijzondere school. De school gaat uit van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen.
In de dagelijkse omgang met elkaar laten wij zien dat wij respect voor elkaar hebben. De school staat open voor iedereen, daarbij bedenkend dat elk mens, dus ook elke leerling, uniek is.

Missie

De onderwijsdoelen, welke De Springplank wil realiseren, staan omschreven in de visie.
Samengevat gaat het voor onze school om opvoeding van en onderwijs aan kinderen die zich niet vanzelfsprekend ontwikkelen, kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften dus. We omschrijven hierbij dat dit van de leerkracht vraagt dat hij zijn onderwijs in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht aanpast. De opdracht voor onze school is dan ook:

• dat de leerlingen optimale ontwikkelingskansen worden geboden in een zo veilig mogelijke
(leer)omgeving;
• dat de relatie, de competenties en de autonomie van de leerlingen en medewerkers centraal
staan;
• dat iedere leerling met respect en begrip omgaat met zijn of haar medemens;
• dat de leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs;
• dat leerlingen zich (later) zelfstandig kunnen redden.

Lees op bladzijde 12 en 13 in de schoolgids, kopje 5

Visie

De leerlingen, die De Springplank bezoeken, kenmerken zich door één of meerdere ontwikkelingsproblemen. De Springplank is een school voor kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Opvoeding en onderwijs ontwikkelen zich niet vanzelfsprekend.

“Het onderwijs op De Springplank moet ertoe bijdragen, dat de kinderen zich later zelfstandig kunnen redden in het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen. De weg, waarlangs dit kan worden gerealiseerd, wordt gekenmerkt door onderwijs dat afgestemd is op de behoeften, mogelijkheden en
kenmerken van de leerlingen. Dit vraagt van de leerkracht om het onderwijs in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht hierop aan te passen.”