Kwaliteit staat hoog in ons vaandel

Ozeo heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft graag tevreden leerlingen, ouders en medewerkers. De klachtenregeling kan gebruikt worden wanneer wij uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid hebben kunnen oplossen.

Wat te doen bij klachten?

Wanneer u een klacht heeft, vinden wij het prettig dat u met een klacht eerst naar de persoon gaat waarover de klacht gaat. Als u dat om een bepaalde reden liever niet doet, kunt u altijd terecht bij de directie van onze school. Ook met klachten op schoolniveau of als u vindt dat een klacht door een ander personeelslid onvoldoende is afgehandeld, kunt u terecht bij de directie van onze school. Wanneer u er met de directie van de school niet uitkomt, kunt u terecht bij het bestuur van Ozeo. We vertrouwen erop dat we samen tot een goede oplossing kunnen komen.

Bij wie kunt u terecht?

Op elke school is er een contactpersoon, waar u ook met uw klachten terecht kunt. In de schoolgids van de school leest u wie de contactpersoon van uw school is.

Ozeo heeft ook een externe vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon kunt u begeleiden bij het eventueel indienen van een officiële klacht, maar dient ook als klankbord, geeft advies of bemiddelt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de klachtenprocedure op www.ozeo.nl.