U kunt ook de agenda op de website raadplegen voor zowel de vakantie als de extra activiteiten.

 • Kennismakingsavond geel, roze en oranje donderdagavond 15 september 2022
 • Startgesprekken overige groepen v.a. maandag 12 september t/m vrijdag 16 september
 • Schoolfotograaf donderdag 13 oktober
 • Schoolreis alle groepen vrijdag 7 oktober
 • Vrijwillig (1e) contactmoment week van 9 november
 • Afname Adit (schoolverlaters) week van 21 november
 • Bootcamp oudste groepen donderdag 24 november
 • Dansfestijn (ochtend) jongste groepen vrijdag 25 november
 • Sinterklaasviering vrijdag 2 december
 • Kerstmarkt donderdag 15 december
 • Kerstviering alle groepen donderdag 22 december
 • 1e rapport mee naar huis donderdag 22 december
 • Informatieavond Voortgezet Onderwijs week 4 januari 2023
 • Bespreking eindonderzoeken schoolverlaters week van 31 januari
 • 2e Oudercontactmiddag / avond week 7 en 14 februari
 • Kijkavond donderdag 6 april
 • Koningsspelen vrijdag 21 april
 • Route 8 toets (schoolverlaters) week van 17 april of 8 mei
 • Sportdag jongste groepen en sponsorloop donderdag 15 juni
 • Sportdag oudste groepen donderdag 22 juni
 • 3e Oudercontactmiddag/avonden week 27 en 6 juli
 • 2e rapport mee naar huis donderdag 6 juli
 • Schoolverlaters feest dinsdag 11 juli
 • Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders woensdag 12 juli
 • Laatste schooldag donderdag 13 juli