Procedure aanmelding


Als een leerling zich onvoldoende ontwikkelt op een op een reguliere basisschool, kan de basisschool in samenwerking met ouders een aanmelding doen bij de Springplank. Om te kunnen bepalen of de Springplank kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, zijn de volgende documenten nodig:


  • Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
  • Verslaggeving van onderzoeken; intelligentieonderzoeken, psychologische onderzoeken etc.
  • Overzicht leerlingvolgsysteem (LOVS)


Voor meer informatie kunt u mailen naar:

Martien van Es

m.vanes@respont.nl