De Springplank

Op de Springplank geloven we dat iedere leerling kan groeien binnen zijn of haar ontwikkeling. Ook degenen die niet op hun plek zijn op een reguliere school. Wij bieden ze een plek op onze school voor gespecialiseerd onderwijs. De Springplank heeft als uitgangspunt samen onderwijs passend te maken. 

Onze school is algemeen toegankelijk. Dit betekent dat onze school open staat voor iedereen. We gaan respectvol met elkaar om. Ons uitgangspunt is dat elk mens, en dus ook elke leerling, uniek is. 

De school richt zich op kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. De Springplank is een school voor speciaal basisonderwijs gevestigd in Terneuzen en behoort tot het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws Vlaanderen. Onze leerlingen komen uit de regio Zeeuws-Vlaanderen.  

Voor onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. In de toelaatbaarheidsverklaring staan doelen geformuleerd waaraan we met de leerlingen kunnen werken. We kijken naar mogelijkheden en kansen en dagen leerlingen uit binnen de zone van naaste ontwikkeling. Wij leren onze leerlingen wat hun talenten zijn zodat zij zelf trots zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen! In goede samenwerking met ouders/ verzorgers en andere partners bereiden we onze leerlingen voor op een passend vervolg binnen het onderwijs en de maatschappij.