Nieuwsbrief oktober

Vandaag, maandag 1 november, ontvangt u de nieuwsbrief van oktober. De volgende nieuwsbrief zullen we in december versturen. In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

- Bezetting;

- Corona;

- Vragenlijst;

- Taxi;

- Verkeerssituatie;

- Schoolreis;

- Stichting leergeld;

- EHBO;

- Belangrijke data tot de kerstvakantie.


Bezetting.

In de periode tot de herfstvakantie is de uitval van schooldagen gelukkig beperkt geweest. Behalve groep Rood (twee dagen) en groep Prisma (één dag) zijn er geen schooldagen uitgevallen. Om afwezigheid van leerkrachten op te vangen hebben collega’s wel anders en extra gewerkt. Binnen ons team is er gelukkig bereidheid om naar oplossingen te zoeken en de kinderen zoveel mogelijk een stabiele schoolweek te bieden. We weten echter ook dat de spoeling dun is en dat we kwetsbaar zijn als het om het vinden van vervangers gaat. Mochten we bericht moeten doen dat de kinderen een dag extra vrij hebben, dan mag u ervan uitgaan dat we echt hebben gezocht naar andere oplossingen. Zoals in het hele land merken we ook hier dat er echt een tekort is aan onderwijzend personeel. We hopen de komende periode zoveel mogelijk gezond te blijven!


Corona.

We ontkomen er helaas niet aan om dit onderwerp ook in het najaar van 2021 weer te benoemen. Op dit moment loopt het aantal besmettingen weer flink op. Op school volgen we de richtlijnen van de GGD in het geval er op school onder kinderen of personeel corona geconstateerd wordt. In de herfst hebben we ook te maken met gewone griep- en verkoudheidsklachten. Ook met het oog op de bezetting (zie vorige alinea) vragen we u om bij echte klachten de kinderen thuis te houden. Zo voorkomen we dat door onderlinge besmettingen op school het aantal zieken vermenigvuldigd.


Vragenlijst.

Binnenkort zullen we per mail alle ouders/verzorgers een vragenlijst toesturen. We vinden het belangrijk om te weten wat u van onze school vindt. We hopen dat veel mensen de moeite nemen om deze vragenlijst in te vullen.


Taxi.

In de vakantie is er een mail gestuurd door het leerlingvervoer Zeeuws-Vlaanderen over het gebrek aan taxichauffeurs. Dat is heel vervelend. Wij hebben hier als school natuurlijk ook mee te maken, maar tegelijk hebben we daar geen invloed op. Bij opmerkingen of vragen over deze situatie deze dan ook graag overleggen met de in de brief genoemde contactpersoon.


Verkeerssituatie.

We blijven aandacht vragen voor de verkeerssituatie rond de school. Vooral ’s morgens, wanneer de taxi’s de kinderen afzetten bij de hoofdingang, zorgt dit soms voor onveilige situaties. Het beste werkt het om tegemoetkomend verkeer in de Jacob Catsstraat tussen 8.30 en 8.45 uur zoveel mogelijk beperken. Het zou fijn zijn wanneer de gebrachte kinderen worden afgezet bij de gymzaal (Bellamystraat) en dat er vervolgens geen gebruik wordt gemaakt van de Jacob Catsstraat voor de school.


Schoolreis.

Drie weken geleden hebben we per mail een brief gestuurd met informatie over de schoolreis van donderdag 11 november. Tijdens deze dag zijn we voor urgente situaties bereikbaar via het telefoonnummer van school: 0115 613140 Nog even een paar belangrijke punten op een rijtje:

- Kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht;

- Om 16.00 uur zijn we terug op school. De taxi’s rijden dan niet;

- De kinderen krijgen een lunch tussen de middag. Eten en drinken voor tussendoor mogen ze meenemen;

- Voor het spelen buiten moeten de kinderen dichte schoenen aan en in de binnenspeeltuin moeten ze sokken aan.


Stichting Leergeld.

Via deze nieuwsbrief willen we ook weer een keer attenderen op de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld komt op voor gezinnen met kinderen, die maar moeilijk rond kunnen komen. Zij proberen ondersteuning te bieden door bijv. de kosten van een sportvereniging te betalen en/of de ouderbijdrage van school. Kijkt u voor meer informatie op www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen. U kunt daar ook direct een aanvraag indienen. Jeugdsportfonds Jeugd en Cultuur. Naast de Stichting Leergeld bestaat er het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze Stichting heeft als doel om snel, effectief en op een laagdrempelige manier kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te sporten en/of deel te nemen aan een cultuuractiviteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.jeugdfondssportencultuur.nl/zeeland Juf Jolanda is onze schoolambassadeur van dit fonds. U kunt ook altijd contact opnemen met haar, mocht u hier gebruik van willen maken.


EHBO.

Voorgaande jaren konden de kinderen in de bovenbouw een jeugd-EHBO-diploma behalen. Een aantal vrijwilligers gaven deze lessen. We hebben besloten om hier mee te stoppen. Naast het feit dat het team van vrijwilligers te klein werd, bleek het ook lastig om tijdens deze lessen een goede structuur en voldoende toezicht te borgen. Veel van onze leerlingen missen tijdens de EHBO-lessen de directe aansturing door de eigen leerkracht. Uiteraard bedanken we de EHBO-vrijwilligers voor alle jaren dat ze trouw en met veel inzet de lessen hebben verzorgd.


Agenda november en december 2021

• Donderdag 11 november Schoolreis

• Vrijdag 3 december Sint op school

• Vrijdag 24 december Alle kinderen vrij, begin kerstvakantie

• Maandag 10 januari Eerste schooldag in 2022


___________________________________________________________________

Klik hier voor de nieuwsbrief in PDF formaat.

___________________________________________________________________