Nieuwsbrief december

Hier is de Nieuwsbrief van december. De volgende onderwerpen kunt u hieronder vinden:


Afgelopen periode;

Gebrek aan vervangers;

Het schoolteam;

Activiteiten;

Vragenlijst;

Oproep MR;

Ziekmelding;

Bericht van Aan-Z

Tenslotte;

Vakantie en vrije dagen.

Afgelopen periode.

Opnieuw kwam er abrupt een einde aan een schoolperiode. De kerstvakantie begon voor onze school vier dagen eerder dan gepland. Zo drukt de pandemie ook op dit schooljaar weer een stempel. In deze nieuwsbrief wil ik niet teveel woorden wijden aan corona. Daarover hebben we met regelmaat gecommuniceerd. We zijn blij dat we met elkaar een weg vinden om het op school zo leefbaar en veilig mogelijk te houden.

Tot en met de maand november was het thuisblijven van groepen op De Springplank gelukkig erg beperkt. De achterliggende weken waren er wel enkele groepen (Roze, Aqua) die langer thuis moesten blijven. De reden daarvan was niet direct een teveel aan besmettingen, maar het gebrek aan invallers. Een probleem waar we ons ook los van corona zorgen om maken. We danken de ouders/verzorgers van de betreffende groepen voor hun begrip en medewerking, want we snappen dat dit voor de thuissituatie zeker niet eenvoudig is. Gelukkig kon het grootste deel van de groepen tot het sluiten van de scholen wel iedere dag naar school komen.


Gebrek aan vervangers.

We hebben elf groepen op school. Het kostte voor de zomervakantie inspanning om nieuwe collegas te vinden en zo al die groepen te bemensen. Uiteindelijk zijn we heel blij dat elke plek is ingevuld. In deze tijden van een groot tekort aan onderwijzend personeel hebben we een team om trots op te zijn. We weten echter dat we kwetsbaar zijn als we vervangers nodig hebben. Helaas zijn juf Marianne en juf Debbey langdurig uitgevallen. Daarnaast is juf Marlotte met bevallingsverlof. Dat zijn bij elkaar al tien lesdagen per week die het team op moet vangen. Veel dank aan de collegas die dit invullen door extra of anders te werken! Helaas lukt het daardoor niet altijd om daarnaast ook het kortdurend ziekteverzuim ingevuld te krijgen. Dat is de reden dat er soms een groep thuis moet blijven. Uiteraard blijven we zoeken naar extra collegas.


Het schoolteam.

We kunnen juf Marlotte feliciteren met de geboorte van een gezonde dochter! We wensen haar met haar gezin een fijne kraamtijd en een goede verlofperiode. Juf Quinty is in blijde verwachting. In de loop van dit schooljaar zal zij met verlof gaan.

Meerdere collegas bereikten een mooi jubileum in het onderwijs. Meester Fernando is vijfentwintig jaar aan het onderwijs én aan onze school verbonden. Juf Marga en juf Carine mogen zelfs hun 40-jarig jubileum vieren! We feliciteren de collegas met deze mijlpaal en we zijn ze dankbaar voor hun inzet voor het onderwijs en onze school!


Onze orthopedagoog, juf Marscha, heeft per 1 januari een andere baan. Ze gaat werken op De Sprienke in Goes. We feliciteren haar natuurlijk met deze nieuwe uitdaging, maar vinden het heel erg spijtig dat ze bij ons vertrekt. We hebben al verschillende pogingen gedaan een nieuwe orthopedagoog te benoemen, maar helaas is dat nog niet gelukt. Ook daar is de spoeling dun. Een aantal taken van juf Marscha gaan we zelf invullen.


Sinds de zomervakantie hebben we een schoolmaatschappelijk werker: juf Ciska. Zowel met kinderen als ouders heeft zij gesprekken over vraagstukken op het gebied van school, thuissituatie en opvoeding. Ze denkt mee in het zoeken naar oplossingen en ondersteunt kinderen en ouders die het even moeilijk hebben.


Ter aanvulling van het schoolteam hebben we twee nieuwe collegas kunnen benoemen. Juf Marlène gaat na de kerstvakantie twee dagen als leerkracht in groep Paars werken. Juf Rachella is benoemd als onderwijsassistent in groep Prisma, onze kansgroep.


Activiteiten.

Gelukkig kon een aantal activiteiten gewoon doorgaan.

Zo kunnen we terugkijken op een geslaagde schoolreis op donderdag 11 november. Het was mooi om samen met alle kinderen en alle collegas samen een energieke dag te hebben in t Klokuus. Naast het heerlijk vrij spelen in de (binnen)speeltuin stonden er voor de bovenbouw nog een paar spannende groepsactiviteiten op het programma. We hebben die dag veel blije gezichten gezien!

Tijdens het dansfestijn voor de onderbouw en de bootcamp voor de bovenbouw hebben de kinderen lekker kunnen bewegen. Mooi om te zien hoeveel plezier dat geeft.

Op 3 december was de Sint op school. Altijd gezellig om als groep naar dat moment toe te leven. In de bovenbouw vieren we het vaak door surprises voor elkaar te maken. Deze feestjes zijn belangrijk om op een andere manier met elkaar te genieten van het schoolleven.

Door het naar voren halen van de kerstvakantie moesten we improviseren met het vieren van kerst. De kerstmarkt en de kerstmaaltijd zoals we voorheen gewend waren konden toch al niet in verband met de maatregelen. We hopen dat dit volgend jaar weer kan. Door donderdag samen friet te eten en het in de klassen gezellig te maken hebben we het jaar toch op een goede manier afgesloten.


Vragenlijst.

In november hebben we een vragenlijst uitgezet over de kwaliteit van onze school. We danken iedereen die de moeite heeft genomen om deze in te vullen! Gelukkig was de uitkomst over het algemeen positief. Wel werden er enkele aandachtspunten genoemd waar we zeker over nadenken als we plannen voor de toekomst maken.


Vacature MR.

Een bijlage bij deze mail bevat een oproep van de medezeggenschapsraad. Er zijn plaatsen vrij voor ouder(s)/verzorger(s) om zitting te nemen in onze MR. Van harte aanbevolen om deze oproep te lezen en te overwegen om kandidaat te stellen voor de MR. Het is een manier om verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te zijn op het reilen en zeilen van onze school.

Ziekmelding.

Het is belangrijk om bij ziekte en afwezigheid dit officieel te melden. Naast de eventuele contacten met de groepsleerkracht via ClassDojo, betekent dit ook een telefoontje naar school: 0115 613140. Graag tussen 8.00 uur en 8.30 uur, zodat we op tijd weten dat kinderen niet komen.

Bericht van Aan-Z: Vakantiewinterboek en activiteiten.

Tijdens deze extra lange kerstvakantie hoeven kinderen zich niet te vervelen, want het Kids2Fun winterboek is uit! Het boek zit boordenvol winterknutselwerkjes, feestelijke baksels, breinbrekers en moppen. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar worden gestimuleerd om creatief, sportief en actief bezig te zijn. Wij willen u weer vragen het herfstboek onder aandacht te brengen bij de ouders van de leerlingen. Het boek kan gratis gedownload worden op onze website: https://www.aan-z.eu/nieuws/lachend-het-jaar-uit-met-kids2fun

Daarnaast willen we u er op attenderen dat Kids2Fun in de kerstvakantie online activiteiten organiseert voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Meer informatie vindt u op onze Facebook- en Instagrampagina: @kids2funaanz.

 

Tenslotte.

Allemaal hebben we nu al bijna twee jaar met tegenvallers en teleurstellingen te maken. We wensen iedereen daar sterkte bij. Soms zakt de moed in de schoenen en lijkt ons geluk zoek. Daarom hierbij nog drie citaten om over na te denken:


De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles.

Maar zij maken van alles het beste!


Ons geluk hangt minder van de omstandigheden af dan van ons karakter.


Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken, was heel de wereld gelukkig.

Agenda komende periode

Maandag 20 t/m donderdag 23 december Extra vakantieweek wegens lockdown

Vrijdfag 24 december t/m vrijdag 7 januari Kerstvakantie

Maandag 10 januari Eerste schooldag in 2022

Vrijdag 4 februari Studiedag team, alle kinderen vrijdag

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie


Uiteraard zijn deze data onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de regering.


Het team van De Springplank wenst iedereen een fijne vakantie,

goede feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

___________________________________________________________________

Klik hier voor de nieuwsbrief in PDF formaat.

___________________________________________________________________