Hierbij weer een nieuwsbrief met een aantal wetenswaardigheden over de school.

De volgende punten komen aan de orde in deze nieuwsbrief:

 • Schoolteam;
 • Afronding schooljaar;
 • Activiteiten;
 • Verkeerslabel en verkeersveiligheid:
 • Schoolplein;
 • Aan-Z;
 • Zomerfestival Toonbeeld;
 • Naam en adresgegevens;
 • Vakanties en vrije dagen.

Schoolteam.

We zijn blij te kunnen melden dat de afgelopen weken vrijwel alle lessen konden doorgaan. Sinds de meivakantie is er één groep een dag thuis geweest. Dat betekent níet dat er geen afwezigen meer zijn op school. Op dit moment missen we juf Marianne, juf Debbey, juf Gwen, juf Marian en juf Anjelica geheel of gedeeltelijk. We hopen dat ze helemaal herstellen en op termijn weer kunnen aansluiten bij ons team. Ook juf Quinty werkt momenteel niet, maar dat vanwege mooi nieuws: bij hen is op 23 mei een gezonde dochter geboren! In de loop van het schooljaar hebben we gelukkig enkele nieuwe collega’s kunnen benoemen, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt. We zijn nu druk met de bezetting van volgend schooljaar en we hopen alle plekken te kunnen invullen. In de laatste nieuwsbrief (juli) zullen we de groepsindeling voor volgend schooljaar bekend maken.

Afronding schooljaar.

Inmiddels zijn we beland in de laatste periode van het schooljaar, donderdag 21 juli is onze laatste schooldag. Deze week maken de kinderen verschillende toetsen en daarmee hebben we in beeld hoe hun ontwikkeling de afgelopen maanden verlopen is. In de voorlaatste schoolweek hopen we daar met u over in gesprek te gaan; een brief met de uitnodiging hiervoor volgt nog. Op woensdag 20 juli gaan de kinderen tijdens de schooldag een uurtje naar hun groep van volgend jaar. Ze kunnen dan kennismaken met de leerkrachten en de nieuwe groepssamenstelling.

Activiteiten.

Het is zomer en daarom plannen we in deze tijd van het jaar de sportdagen. Donderdag 16 juni is dat voor de jongste kinderen en een week later voor de hogere groepen (op het sportveld). Donderdag 16 juni houden we ook de sponsorloop met de kinderen. Het is mooi om te merken hoe enthousiast ze zijn en we zijn dankbaar voor alle bijdragen die gegeven worden. Fijn om zo betrokkenheid van kinderen én ouders/verzorgers te ervaren bij de school. Met de opbrengsten van de sponsorloop kunnen we ook in de toekomst weer activiteiten organiseren die het schoolleven leuker maken. In de volgende nieuwsbrief zullen we de opbrengst van de sponsorloop bekend maken, maar het zal een bedrag zijn boven de €2000,-, geweldig! Vrijdag 15 juli besteden we aandacht aan het afscheid van juf Marga en juf Debbie, die aan het einde van het schooljaar stoppen met hun werk op De Springplank. Voor iedere klas is er dan een hele leuke muzikale workshop, daarmee geven we deze collega’s als dank een feestelijke dag tussen de kinderen. Onze schoolverlaters nemen op dinsdag 19 juli afscheid. Dan hebben we met hen een gezellige laatste schooldag en zwaaien we hen daarna samen met hun ouders/verzorgers uit. Ook over deze dag volgt nog nadere informatie voor de betrokken ouders/verzorgers.

Verkeerslabel en verkeersveiligheid.

Dit schooljaar hebben we het verkeerslabel gekregen. Dat is een certificaat waarmee wordt aangegeven dat we als school structureel aandacht besteden aan verkeersveiligheid. We doen dat in onze lessen en ook door activiteiten te organiseren rond dit thema. Een blijvend punt van aandacht is de verkeerssituatie rond onze school. Met name tussen half negen en kwart voor negen is het spitsuur. Met de gemeente zijn we hierover in contact geweest, maar een afdoende oplossing is er niet. We zullen elkaar (en vooral de kinderen) wat ruimte moeten gunnen en soms even geduld moeten hebben. Het helpt ook om de Jacob Catsstraat zelf (bij de hoofdingang) zo min mogelijk te gebruiken, zodat de stroom taxi’s zoveel mogelijk kan doorrijden. Zij zetten de kinderen af voor de hoofdingang en het scheelt een stuk als ze daarna snel kunnen doorrijden.

Schoolplein.

We zijn gezegend met flink wat pleinruimte rondom de school. Dat kan niet iedere school in Nederland zeggen. Kinderen kunnen hun energie kwijt en we hebben zelfs de mogelijkheid om lekker te voetballen. Het is wel een klus om het grote plein met al het groen te onderhouden. We hebben een vrijwilliger en de laatste maanden zijn er ook regelmatig leerlingen van praktijkschool De Sprong aan het werk. Voor de zomervakantie worden er enkele nieuwe speeltoestellen geplaatst, om zo ons plein nog aantrekkelijker te maken en de speelmogelijkheden te vergroten.

Aan-Z.

Aan-Z is een organisatie die ouders/verzorgers ondersteunt bij de opvoeding van kinderen. Heeft u zorgen of vragen over de opvoeding van uw kind(eren)? Zit u ergens mee? Of wilt u misschien meer leren over opvoeden in het algemeen en met anderen van gedachten wisselen over dingen waar u tegenaan loopt? Neem dan contact op met Jeugd en Gezin van Aan-Z. Zij bieden gratis informatie, advies en ondersteuning. In de derde bijlage bij deze mail vind u een flyer van Aan-Z met de contactgegevens. Creatief zomerfestival Toonbeeld. Toonbeeld organiseert zaterdag 18 juni een creatief zomerfestival aan de Bellamystraat in Terneuzen, met leuke activiteiten voor kinderen. Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Naam en adresgegevens.

Mochten er wijzigingen zijn in de gezinssituatie of adresgegevens, wilt u dit dan doorgeven aan juf Nelly van de administratie. Zo houden we de gegevens kloppend.

Vakanties en vrije dagen. We wijzen op de geplande vrije dagen (zie schoolgids en website) in het vervolg van dit schooljaar:

 • Studiedagen: donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli.
 • Start zomervakantie vrijdag 22 juli (laatste schooldag donderdag 21 juli).
 • Start schooljaar 2022-2023: maandag 5 september