Hierbij de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. 

De volgende punten komen aan de orde in deze nieuwsbrief: 

 • Aan het einde van een bijzonder schooljaar; 
 • Afscheid leerlingen; 
 • Afscheid collega’s;  
 • Nieuw schooljaar; 
 • Groepenindeling 2022-2023; 
 • Activiteiten; 
 • Sponsorloop; 
 • Schoolgids; 
 • Nieuwe website; 
 • Vakantie en vrije dagen.; 
 • Tenslotte… 

 Aan het einde van het schooljaar… 

De zomervakantie staat op het punt te beginnen. Met de tropische temperaturen van deze week zijn de kinderen daar ook echt aan toe. Ze zijn best moe aan het einde van een lang schooljaar… en wij ook! Toch zijn we heel blij dat bijna alle lessen de afgelopen maanden door konden gaan. Incidenteel is een enkele groep (Groen, Geel) nog een dag thuis geweest, maar gelukkig konden we dat beperken. De afgelopen maanden hebben we in de gewenste structuur ons werk kunnen doen en dat is voor iedereen fijn! Nu is het tijd om uit te rusten en een periode te genieten van andere dingen. 

We zijn alle ouder(s)/verzorger(s) dankbaar voor jullie medewerking en het begrip in het afgelopen schooljaar. Eerder dit schooljaar zijn er wel verschillende groepen meerdere dagen thuis geweest door de omstandigheden. En in december – dat lijkt al weer lang gelden – ging de hele school in lockdown. We weten dat dit in de thuissituatie lastig kan zijn! Fijn dat er werd meegedacht in het vinden van oplossingen, we hebben als school jullie steun ervaren in die moeilijke tijd. Nogmaals dank! 

 Afscheid leerlingen. 

We hebben afscheid genomen van onze schoolverlaters uit de eindgroepen. Dit jaar was dat bij elkaar best een grote groep: 33 leerlingen. Sommige kinderen langer, anderen wat korter, maar allemaal hebben ze een periode op De Springplank gezeten. We bedanken de ouder(s)/verzorger(s) voor het vertrouwen in onze school. In hun laatste jaar op De Springplank hebben we gezocht naar een school voor voortgezet onderwijs die goed aansluit bij hun mogelijkheden. We zijn blij dat al onze leerlingen een plekje hebben gevonden.  

 Er zijn ook kinderen uit andere groepen die naar een andere school gaan. We zoeken altijd naar de best passende onderwijsplek. Dat kan De Springplank zijn en blijven, maar soms heeft een andere school meer mogelijkheden. Dan gaan we met ouders/verzorgers in gesprek en verkennen samen de mogelijkheden die er zijn. We wensen ook deze kinderen een hele goede schooltijd op hun nieuwe school! 

Afscheid collega’s. 

We nemen ook afscheid van drie juffen. Juf Marga vierde vorig jaar haar veertigjarig jubileum op onze school en gaat nu met welverdiend pensioen. We hebben dit op vrijdag 15 juli samen met de juf en alle kinderen op muzikale wijze gevierd: elke groep kreeg een workshop met boomwhackers. Van juf Marga en twee andere jubilarissen (juf Carine 40 jaar en meester Fernando 25 jaar) kregen we een pakket boomwhackers als cadeau voor de school. Voor de muzieklessen is dit een mooie aanvulling! Tussen de middag werden de kinderen op deze feestelijke dag getrakteerd op een ijsje. Ook door juf Debbie, die ons na zo’n 5 jaar gaat verlaten wegens een baan buiten het onderwijs.  

En tot slot nemen we afscheid van juf Xaira; zij heeft een baan op een andere school dichter bij huis gevonden. We bedanken de juffen voor al het werk op en voor onze school en wensen hen heel veel geluk in de toekomst! 

 Nieuw schooljaar. 

We bekijken per jaar op grond van de leerlingaantallen hoe we onze groepen verdelen. Volgend jaar hebben we 11 groepen: de kleuterkansgroep, 4 SBO groepen, 4 SBO+ groepen en de kansgroep. Samen met De Regenboogschool hebben we ook een nieuw initiatief: de springbooggroep. In deze verschillende groepen hopen we ieder kind een plekje te geven dat goed bij hem/haar past.   

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de bezetting van de groepen en we zijn blij dat dit weer gelukt is. Gelukkig zijn er ook in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt weer enthousiaste mensen die op De Springplank willen werken! Voor het komende schooljaar komen twee nieuwe collega’s ons team versterken: juf Joline gaat als leerkracht werken in groep Roze en juf Fabiënne als onderwijsassistent in de groepen Geel en Roze.  

Groepenindeling 2022-2023. 

Hieronder het schema met de bezetting van de verschillende groepen. Direct na de vakantie kunnen enkele collega’s door omstandigheden nog niet direct beginnen. Juf Marlotte en meester Fernando zullen de eerste periode juf Quinty vervangen in groep Lila. En juf Tineke zal dit de eerste weken in groep Groen doen in plaats van juf Nadine. 

Meester Ico heeft altijd een eigen groep gehad, maar staat niet in het schema hieronder. Hij gaat zijn jarenlange kennis en ervaring volgend jaar op een andere manier inzetten. Schoolbreed zal hij leerlingen opvangen en begeleiden waar het op dat moment niet lukt in de klas. We denken dat dit én voor de leerlingen én voor de leerkrachten heel waardevol zal zijn.  

Groep    maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
Geel  Leerkracht  Carla  Fernando  Fernando  Fernando  Carla 
Ondersteuning  Fabiënne  Fabiënne  Fabiënne  Jolande  Jolande 
Oranje  Leerkracht  Marty  Diana  Diana/ 

Marty 

Diana/ 

Tineke 

Marty 
Ondersteuning  Brigitte  Brigitte  Brigitte 
Rood  Leerkracht  Karin  Karin  Karin  Karin  Karin 
Ondersteuning  stagiair  stagiair  stagiair     
Paars  Leerkracht  Chantal  Chantal  Chantal  Bianca  Bianca 
Ondersteuning  Anneke  Anneke  Anneke  Anneke   
Groen  Leerkracht  Nadine  Nadine  Nadine  Marianne  Marianne 
Ondersteuning  Ciska    Ciska    Ciska 
Roze  Leerkracht  Brigitta  Joline  Joline  Brigitta  Brigitta 
Ondersteuning  Rachella  Rachella  Rachella  Fabiënne  Fabiënne 
Lila  Leerkracht  Quinty  Quinty  Quinty  Marlotte  Marlotte 
Ondersteuning  Iris  Iris  Iris  Daphne  Daphne 
Oker  Leerkracht  Marja  Marja  Marja  Marja  Marja 
Ondersteuning  Romy  Daphne  Romy  Romy  Romy 
Aqua  Leerkracht  Monique  Monique  Monique  Monique  Monique 
Ondersteuning  Anjelica  Anjelica  Anjelica  Anjelica  Anjelica 
Prisma  Leerkracht  Jorien  Debbey  Debbey  Debbey  Debbey 
Ondersteuning  Ilse  Ilse  Ilse  Rachella  Rachella 
Springboog  Leerkracht  Sarah  Sarah  Sarah  Sarah  Sarah 
Leerkracht   Evelien  Evelien  stagiair  Evelien  Evelien 

 

Activiteiten. 

We hebben genoten van de sportdagen in juni, zowel voor de jongere als de oudere kinderen. Naast het sportieve bewegen is het ook leuk om eens op een andere manier samen bezig te zijn.  

Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van onze schoolverlaters. Ze hadden samen een programma in Hulst. Het was ontzettend warm, maar desondanks fijn om deze periode zo samen af te sluiten. Maandagmiddag sprongen de schoolverlaters traditiegetrouw via een springplank de school uit. Dinsdagavond hebben we persoonlijk afscheid genomen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. We wensen hen eerst een verdiende vakantie toe en daarna een hele mooie toekomst op hun nieuwe school!  

Woensdag hebben alle kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe groep. Altijd een beetje spannend, maar op deze manier weten de kinderen wat ze na de zomervakantie kunnen verwachten. We hebben er alle vertrouwen in dat we na de vakantie een goede tijd hebben samen! Fijn om deze ochtend ook de nieuwe ouders in school te ontmoeten! 

Sponsorloop. 

De sponsorloop van 16 juni vermelden we graag apart als activiteit. We zijn verheugd over het geweldige bedrag dat door de kinderen is opgehaald: €3594,70! De kinderen bedanken we voor hun inspanning, maar ook alle ouders/verzorgers en andere betrokkenen voor hun financiële bijdrage! Het bedrag is voor de Stichting Vrienden van De Springplank. Deze stichting betaalt de extra dingen op school die voor kinderen net het verschil maken, zoals bijvoorbeeld sinterklaascadeautjes, vieringen, extra materiaal en voorzieningen.  

Schoolgids. 

De schoolgids voor 2022-2023 zit als bijlage bij deze nieuwsbrief. Hierin vindt u praktische informatie en afspraken die gelden op school.  

De schoolgids staat ook op onze website: www.sbo-despringplank.nl  

Nieuwe website. 

Sinds deze week hebben we een nieuwe website! Veel nuttige informatie is hierop te vinden. Ook de nieuwsbrieven zullen een plekje krijgen op de website, evenals bijvoorbeeld onze schoolgids. Het adres van onze website: www.sbo-despringplank.nl  

We willen onze website graag opfleuren met een aantal leuke foto’s van de school en de leerlingen. Dat doen we alleen na toestemming van ouders/verzorgers. Na de vakantie zal er weer een toestemmingsformulier worden verstuurd over het eventueel gebruik van foto’s van uw kind. Als we deze gegevens hebben zullen we een selectie foto’s maken die we graag willen gebruiken en u eventueel daarover benaderen.  

Vakantie en vrije dagen. 

Hieronder staan onze vakanties en vrije dagen voor het komende schooljaar. Het aantal lesdagen is verplicht en wordt gecontroleerd door de inspectie. Bij het geven van extra vakantieverlof houden we ons aan de wettelijke richtlijnen. Dat is voor iedereen duidelijk en dat voorkomt ingewikkelde discussies.  

Belangrijk om onderstaande data over te nemen in uw agenda. De vervoerscentrale (taxi) is hiervan ook op de hoogte. Bij afwezigheid door ziekte of anderszins moet u zelf de vervoerscentrale een berichtje sturen.  

 • Vrijdag 22 juli t/m vrijdag 2 september Zomervakantie 2022 
 • Maandag 5 september Eerste schooldag 2022-2023 
 • Donderdag 29 en vrijdag 30 september Studiedagen personeel, leerlingen vrij 
 • Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28  oktober Herfstvakantie 
 • Vrijdag 23 december Leerlingen extra vrije dag 
 • Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie 
 • Maandag 6 februari Studiedag personeel, leerlingen vrij 
 • Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari Voorjaarsvakantie 
 • Vrijdag 7 april Goede Vrijdag 
 • Maandag 10 april Tweede Paasdag 
 • Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie 
 • Donderdag 18 en vrijdag 19 mei Hemelvaartsweekend 
 • Maandag 29 mei en dinsdag 30 mei Tweede Pinksterdag en personeelsdag 
 • Vrijdag 23 juni Studiedag personeel, leerlingen vrij 
 • Vrijdag 14 juli Leerlingen extra vrije dag 
 • Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus Zomervakantie 2023  

Tenslotte… 

We wensen iedereen een fijne en veilige vakantieperiode toe! Graag zien we alle kinderen op maandag 5 september weer op school! 

Namens alle collega’s, 

Martien van Es 

Directeur SBO De Springplank