Nieuwsbrief februari

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie. Even tijd om te ontspannen. Op maandag 27 februari zien we de leerlingen graag weer op school. De volgende onderwerpen staan in deze nieuwsbrief:

 • Renovatie van ons gebouw;
 • Oudercontactavond;
 • Parro;
 • Schoolverlaters;
 • Project en kijkmiddag;
 • Ongewenst gedrag;
 • Lente-activiteiten AanZ;
 • Schoolvakanties volgend schooljaar;
 • Vakantie en vrije dagen.

Renovatie van ons gebouw.

Heel graag willen we de binnenzijde van ons schoolgebouw een flinke opknapbeurt geven. We hebben plannen gemaakt om de toiletgroepen te renoveren, de plafonds (inclusief verlichting) te vervangen en al het schilderwerk een opfrisbeurt te geven. Momenteel wordt er gekeken of de uitvoering haalbaar is in de zomervakantie van 2023. Mocht dit inderdaad doorgang vinden, zal de klus niet ongemerkt voorbijgaan… Maar dan krijgen we er wel iets moois voor terug! We houden jullie op de hoogte.

Oudercontactgesprekken.

Deze week waren de gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen. We zijn blij dat we grote betrokkenheid van de ouders merken. Fijn om hierover samen het gesprek te hebben in het belang van uw kind.

Parro als communicatie app.

Inmiddels zijn bijna alle ouders/verzorgers aangesloten op Parro. Voor ons is dit een belangrijk middel om te communiceren. We zijn echter niet de hele dag bereikbaar, omdat overdag onze eerste aandacht bij de kinderen en de groep zit. Voor écht dringende zaken onder schooltijd kunt u daarom beter bellen met het telefoonnummer van school: 0115-613140.

Schoolverlaters.

Na een goedbezochte informatieavond op woensdag 18 januari hebben er al veel gesprekken plaatsgevonden over onze schoolverlaters. We hopen zo samen met ouder(s)/verzorger(s) tot een gedegen advies te komen over het vervolgonderwijs.

Verkeersveiligheidslabel.                                                                                              

In 2022 hebben vijf scholen in Zeeland het verkeersveiligheidslabel gehaald, waaronder De Springplank! Behalve de verkeerslessen hebben we jaarlijks een aantal activiteiten die de verkeersveiligheid stimuleren, heel belangrijk voor onze kinderen!

Project en kijkmiddag, save the date!

De komende periode gaan we ons bezig houden met het thema ‘Water’. Iedere klas zal daar op een eigen manier invulling aan geven. Het is een breed thema, waar heel veel over te leren en te ontdekken valt. Op donderdagmiddag 13 april,

april, vanaf 16.00 uur is de school open voor ouders/verzorgers belangstellenden. We willen dan graag laten zien wat we met dit thema gedaan hebben! Er volgt nog een uitnodiging met meer informatie.

Consequenties bij grensoverschrijdend gedrag.

Veiligheid op school is belangrijk. Dit geldt zowel voor de kinderen als het personeel. Met name de laatste weken zien we een toename van ongewenst gedrag bij enkele kinderen. Hierdoor kan de veiligheid onder druk komen te staan. In dit bericht willen we u er op wijzen dat ernstig wangedrag kan leiden tot een schorsing van school.

Onder ernstig wangedrag verstaan we met name agressief gedrag, zoals:

 • Verbaal: voortdurend schelden, bedreigen, gebruik van schuttingtaal en krachttermen
 • Fysiek: slaan, schoppen, met spullen gooien, spullen kapot (willen) maken

Kinderen kunnen weleens boos zijn. Dat mag en daarin willen we hen begeleiden. Maar we willen niet dat de groep daar last van heeft. Het onderwijsproces voor de klas moet door kunnen gaan. En op school moet het veilig zijn, voor iedereen.

We hopen dat het toepassen van een schorsing zo weinig mogelijk nodig is. Indien hierboven genoemd gedrag aan de orde is, zijn we echter genoodzaakt deze maatregel toe te passen.

Lente programma.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief een programma met lente activiteiten in de voorjaarsvakantie. Opgeven hiervoor loopt niet via school, maar zoals aangegeven in de flyer.

Schoolvakanties 2023-2024.

Soms worden vakanties al vroegtijdig gepland. Op De Springplank houden we ons aan de schoolvakanties zoals die in heel Zeeland met de (basis)scholen zijn afgesproken:

 • Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023 – Week later dan landelijk advies.
 • Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024 .
 • Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024 .
 • Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024 – Week eerder dan het landelijk advies.
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024.

Deze vakanties worden nog aangevuld met een aantal vrije feestdagen en een aantal studiedagen van het team waarop de kinderen vrij zijn. Het is – op enkele wettelijke uitzonderingen na – niet toegestaan om buiten deze schoolvakanties op vakantie te gaan.

Agenda komende periode tot de meivakantie.

    • Zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari: Voorjaarsvakantie
 • Vrijdag 7april t/m maandag 10 april: Vrij ivm Paasweekend
 • Donderdag 13 april: Kijkmiddag op school, thema ‘Water’
 • Vrijdag 21 april: Koningsspelen
 • Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei: Meivakantie