Nieuwsbrief April

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. Hopelijk kunnen we de komende weken genieten van het voorjaar. Thuis of misschien op een vakantieadres. In ieder geval even los van school en tijd voor andere dingen. We hopen de kinderen na de meivakantie, op maandag 8 mei weer op school te ontmoeten. In deze nieuwsbrief:

– Afscheid;

– Studiedag 14 april;

– Activiteiten;

– Even voorstellen;

– Aandachtspunten;

– Programma meivakantie Aan-Z;

– Agenda t/m de zomervakantie.

Afscheid.

Dit is mijn laatste nieuwsbrief als directeur van De Springplank. Het waren voor mij mooie, maar ook intensieve jaren. Met voldoening kijk ik terug op de achterliggende periode. Samen met de collega’s hebben we hard gewerkt om de kinderen een goede onderwijsplek te geven. Het blijft de uitdaging in het speciaal onderwijs om in allerlei situaties een haalbare oplossing te vinden.

Ik weet dat het team van De Springplank hier ook na mijn vertrek voor zal gaan! Jullie als ouders/verzorgers hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking! In de periode tussen de mei- en de zomervakantie blijft Eefje de Hulsters verantwoordelijk als directeur van de school, ik de draag de schoolzaken met alle vertrouwen aan haar over. Vandaag heb ik in de groepen op een hele leuke manier afscheid genomen van de kinderen. Met name hen, maar ook alle andere betrokkenen bij De Springplank, wens ik een mooie toekomst!

Met een hartelijke groet, Martien van Es

Studiedag 14 april

Op de studiedag van vorige week vrijdag hebben we vooral nagedacht over de toekomst van de school. Er zijn een aantal ontwikkelingen die veranderingen van ons vragen. Naar aanleiding van de studiedag worden er besluiten genomen en na de meivakantie zullen we jullie daarover informeren. Dit alles gebeurt in afstemming met onze MR. Wat in ieder geval hetzelfde blijft: we blijven een school voor speciaal onderwijs waar we een goed en passende plek zoeken voor onze leerlingen!

Activiteiten.

Bedankt voor alle belangstelling op de kijkmiddag! Leuk om de kinderen vol trots te zien over hun werk, hun klas en hun school. We zijn blij dat dit soort dingen weer mogelijk zijn na een paar magere jaren vanwege coronamaatregelen!

Vandaag (en deze week) hadden we nog een aantal activiteiten in het kader van de Koningsspelen. Vanmorgen hebben we met de hele school het koningslied gedanst, dat zag er heel feestelijk uit! Leuk om een periode voor de vakantie op zo’n gezellige manier af te sluiten!

Even voorstellen.

Sinds het schooljaar 2022/2023 ondersteun ik Vanessa Verschuere (jeugdarts) bij het uitvoeren van de onderzoeken vanuit de GGD voor uw kind op school. Dit zijn voornamelijk de herhalingsonderzoeken en extra onderzoeken (voor ogen, oren, lengte/gewicht, etc.)

Daarnaast kan ik vanuit mijn rol als jeugdverpleegkundige oudergesprekken inplannen als u vragen hebt over uw kind. Als u hier gebruik van wilt maken mag u zelf contact opnemen met mij:

Annemieke Ypma, jeugdverpleegkundige GGD annemieke.ypma@ggdzeeland.nl / 06-30997713

Aandachtspunten

Enkele puntjes om alles soepel te laten verlopen:

– Wijzigingen van persoons- en contactgegevens graag direct doorgeven aan juf Nelly van de administratie

– Ziekmelden van kinderen telefonisch (0115 613140), ’s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur

– Verlof schriftelijk aanvragen via het formulier op onze website: https://www.sbo-despringplank.nl > Praktische info > Extra vrije dag (onderaan de tekst vindt u het formulier)

Programma meivakantie.

In de bijlage van de mail bij deze nieuwsbrief een programma met activiteiten in de meivakantie. Opgeven hiervoor loopt niet via school, maar zoals aangegeven in de flyer.

Agenda tot en met de zomervakantie.

· Vrijdag 21 april Koningsspelen op school

· Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei Meivakantie

· Donderdag 18 en vrijdag 19 mei Vrij vanwege hemelvaart weekend

· Maandag 29 mei en dinsdag 30 mei Vrij vanwege Tweede (en derde) Pinksteren

· Vrijdag 23 juni Vrij vanwege studiedag personeel

· Donderdag 13 juli Laatste schooldag

· Vrijdag 14 juli Vrij, begin zomervakantie

· Vrijdag 14 juli t/m maandag 28 augustus (!) Zomervakantie

! In verband met de renovatie van de school in de zomervakantie zijn de kinderen op maandag 28 augustus ook nog vrij.

Iedereen een hele fijne meivakantie en tot ziens op maandag 8 mei!