Deze week sluiten we weer een periode tussen twee schoolvakanties af. Volgende week is het meivakantie. Na twee hectische jaren kunnen we het normale schoolleven weer oppakken. Gelukkig is het uitvallen van lessen vanwege quarantaine of lockdown niet meer aan de orde. De laatste weken hebben we wel regelmatig te maken met ‘gewone’ ziekte, waardoor collega’s uitvallen. We doen er alles aan om uitval van lessen te voorkomen en we proberen zoveel mogelijk op te lossen met interne vervanging. Dat lukt echter niet altijd, zeker niet als er meerdere collega’s gelijktijdig ziek zijn. De afgelopen periode zijn er daarom enkele groepen extra thuis geweest: groep Lila 3 dagen, groep Roze 2 dagen, groep Oker 2 dagen en groep Aqua 1 dag.

We bedanken alle ouder(s)/verzorger(s) voor jullie begrip en medewerking, want we begrijpen dat het ook in de thuissituatie echt lastig kan zijn. Hopelijk helpt het voorjaarsweer om iedereen de komende maanden zoveel mogelijk gezond te houden! We wensen iedereen een fijne meivakantie toe!

De volgende punten komen aan de orde in deze nieuwsbrief:

• Corona en ziekte;

• Inspectiebezoek;

• Time-out;

• Activiteiten;

• Gescheiden ouders;

• Naam- en adresgegevens;

• Vakanties en vrije dagen.

Corona en ziekte

Er gelden nauwelijks extra maatregelen. Ook het testbeleid is flink afgeschaald. Het advies om bij klachten een zelftest af te nemen bestaat nog wel. Bij een positieve test blijven we thuis. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen die ‘gewoon’ ziek (echt verkouden, koorts, grieperig) zijn. Soms worden kinderen in de loop van de schooldag ziek. Dan nemen we telefonisch contact op met ouders/verzorgers met de vraag of ze hun kind komen ophalen.

Inspectiebezoek

24 maart kwam de onderwijsinspectie op schoolbezoek. Ongeveer eens in de vier jaar bekijkt de inspectie de kwaliteit van de school. Stichting Ozeo (waar De Springplank bij hoort) doet ook zelf onderzoek naar de kwaliteit van haar scholen. Dat onderzoek was donderdag 7 april. Gelukkig kregen we vanuit beide onderzoeken een positieve beoordeling. We zijn blij dat er veel dingen goed gaan op school, ook in de lastige omstandigheden van de coronatijd. Verschillende ouders en kinderen hebben meegewerkt aan het onderzoek: bedankt daarvoor!

Time-out

We beschikken op school over verschillende time-out ruimtes. Met name in de SBO+ worden die wel eens gebruikt. Een leerling kan er zelf voor kiezen om een moment rust te nemen; dat noem we dan een ‘time-away’. Ook de leerkracht kan een time-out geven. Daar gaan altijd een aantal stappen aan vooraf. Kinderen krijgen de keuze om hun gedrag aan te passen. We helpen ze om een goede keuze te maken. Meestal lukt dat wel. Soms lukt dat niet. Het gedrag kan dan storend zijn voor andere kinderen in de klas. Of het lukt echt niet om de leerkracht te gehoorzamen. Dan volgt een time-out om tot bezinning te komen. Als kinderen zich daarna (tien minuten) herpakken, kunnen we in de klas weer verder. Soms kost het meer tijd en blijven kinderen (te) boos en onrustig. We hebben afgesproken dat de extra tijd die dan nodig is na schooltijd moet worden ingehaald. Zodat er een duidelijke consequentie is en we kinderen daar een volgende keer ook op kunnen aanspreken. In dat geval doen we dus een beroep op ouder(s)/verzorger(s).

Deze korte toelichting in de nieuwsbrief omdat er weleens vragen leven over het gebruik van de time-out ruimte. Uiteraard gebruiken we daarnaast heel veel andere manieren om met het gedrag van onze leerlingen om te gaan, zoals een uitgebreid beloningssysteem.

Activiteiten

Deze week hebben we tijdens de gymlessen spelletjes gedaan in het kader van de Koningsspelen. Vrijdag zijn er schoolbreed nog een aantal activiteiten (op school) om zo de laatste dag voor de meivakantie op een gezellige manier af te sluiten. Na de meivakantie zullen we een bericht sturen over de sportdagen die dan plaatsvinden. Ook zullen we dan de betreffende ouder(s)/verzorger(s) informeren over de activiteiten voor de schoolverlaters.

Gescheiden ouders

Voor kinderen kan de scheiding van hun ouders erg ingewikkeld zijn. Er veranderen dan belangrijke dingen waar ze geen invloed op hebben. Aan-Z (opvoedingssteunpunt in de gemeente Terneuzen) biedt een training aan voor kinderen om hier beter mee om te gaan. Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief voor meer informatie of eventuele aanmelding voor deze training.

Naam en adresgegevens

Mochten er wijzigingen zijn in de gezinssituatie of adresgegevens, wilt u dit dan doorgeven aan juf Nelly van de administratie. Zo houden we de gegevens kloppend.

Vakanties en vrije dagen

We wijzen op de geplande vrije dagen (zie schoolgids en website) in het vervolg van dit schooljaar:

o Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei.

o Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei.

o Tweede Pinksteren: maandag 6 juni.

o Studiedagen: donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli.

o Start zomervakantie vrijdag 22 juli (laatste schooldag donderdag 21 juli).

o Start schooljaar 2022-2023: maandag 5 september.