Nieuwsbericht december

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022. De afgelopen weken stonden in het teken van Sinterklaas en
kerst. Een gezellige, maar ook een drukke tijd. Nu is het tijd om even ‘pauze’ te nemen. De volgende
onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan de orde:

– Afgelopen periode;
– Schoolteam;
– Activiteiten;
– Sint;
– Kerstmarkt;
– Parro in plaats van ClassDojo;
– Vacature MR en ouderraad;
– Tenslotte;
– Vakantie en vrije dagen.

Afgelopen periode.
De school was het hele jaar open. Dat is natuurlijk een normale situatie, maar in 2020 en 2021
hadden we te maken met verschillende periodes van lockdown. Gelukkig is dit niet meer aan de orde
en we hopen allemaal dat dit zo blijft!
Incidenteel is er nog een enkele groep voor één of twee dagen thuis geweest. Dat heeft te maken
met onderbezetting en een gebrek aan vervangers. Met elkaar doen we ons best de kinderen zoveel
mogelijk naar school te laten komen, soms met kunst- en vliegwerk. We hopen ook na de
kerstvakantie uitval van lesdagen zoveel mogelijk te beperken!

Schoolteam.
Juf Joline werkt sinds de zomervakantie in groep Roze. De afgelopen periode
heeft ze ervaren dat deze baan niet helemaal bij haar past. Met de
kerstvakantie neemt ze afscheid. Het is natuurlijk jammer dat zij vertrekt,
maar we wensen haar veel succes en geluk in haar andere werk!
Verder verwachten we tussentijds weinig wisselingen in het team. Wel
hebben we enkele collega’s die langdurig afwezig zijn (juf Gwen, juf Sarah).
We wensen hen sterkte en beterschap!

Activiteiten.
Op school zijn we samen om te leren, maar ook om samen te leven. Daarom
hebben we verschillende activiteiten die nuttig en gezellig zijn. Zo hebben we
genoten van ons dansfestijn op vrijdag 25 november. Heel leuk om te zien wat
kinderen op zo’n dag leren en als groep presenteren!
Voor de oudere kinderen hadden we de dag ervoor Bootcamp: op een leuke manier fysiek bezig zijn; dat geeft energie! Vandaag (12 december) krijgen een aantal groepen een
verzorgde rolschaatsles op de markt in Terneuzen. We werken ook aan culturele vorming. Zo zijn er
op school een aantal gastlessen, maar soms gaan we ook zelf naar de bibliotheek of komt er een
schrijver op school!

Sint
Vrijdag 2 december was de Sint op school. Ieder jaar is het een verrassing of
hij De Springplank weet te vinden… Dit jaar was zijn schimmel zoek, maar
gelukkig had hij een hele lieve pony bij zich! Kinderen en leerkrachten
hebben genoten van een gezellige morgen met Sint en de Pieten!

Kerstmarkt
Vorige week donderdag hielden we onze jaarlijkse Kerstmarkt (al was dat nu drie jaar geleden).
We kunnen terugkijken op een gezellige avond. Na aftrek van alle kosten heeft deze avond zo’n
€ 1000,- opgeleverd voor de Stichting Vrienden van de Springplank. Allen hartelijk dank hiervoor!

Parro in plaats van ClassDojo
We nemen afscheid van ClassDojo als communicatiemiddel. Na de
kerstvakantie gebruiken we Parro om met ouders/verzorgers te
communiceren. De instructie heeft u gekregen. Mocht het
desondanks niet lukken, laat het ons dan snel weten.

Vacatures MR en ouderraad.
Betrokken en actieve ouders zijn belangrijk voor de school. In onze MR zitten ouders die meedenken
over beleidsmatige zaken. De ouderraad is meer praktisch van aard; in de school helpen bij
verschillende activiteiten en klusjes. Zowel MR als ouderraad vergaderen een paar keer per jaar.
Voor de ouderraad én de MR zoeken we nog enkele ouders/verzorgers!Informatie en/of aanmelden bij de ouderraad kan bij meester Ico: i.hofwegen@ozeo.nl of via het
telefoonnummer van school: 0115-613140
Contact over een plekje in onze MR kan met de ouders Winanda van den Ende of Adriënne Prins via
een mailtje springboog@ozeo.nl Ook via het telefoonnummer van school kan contact worden
opgenomen voor informatie over de MR.

Ziekmelding.
Het is belangrijk om bij ziekte en afwezigheid dit officieel te melden. Naast de eventuele contacten
met de groepsleerkracht via Parro, betekent dit ook een telefoontje naar school: 0115 613140. Graag
tussen 8.00 uur en 8.30 uur, zodat we op tijd weten dat kinderen niet komen.

Afmelden taxi.
Zowel bij ziekteverzuim als bij andere omstandigheden is het van
belang de taxi af te melden. Dit geldt zowel voor de heen- als de
terugrit. Als school hebben we hier geen zicht op, daarom is het
belangrijk dat de ouders/verzorgers dit zelf altijd doen. Het is
vervelend als een taxi voor niks rijdt of wacht, ook voor de
andere kinderen.

Winterprogramma
In de bijlage het winterprogramma van Aan-Z tijdens de kerstvakantie.
We verwijzen ook naar het instagram account van kids2fun. Daarop
staan de wekelijkse activiteiten die aangeboden worden.

Tenslotte.
Voor u en allen die u dierbaar zijn hopen we op fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een
goede vakantie. We zien alle leerlingen weer graag op maandag 9 januari!
Vriendelijkheid is als sneeuw – het maakt alles wat het bedekt mooier.
Kerst geeft ons de kans om even pauze te nemen en stil te staan bij de belangrijke dingen.
Proost op een nieuw jaar en een nieuwe kans voor ons om het goede te doen.

Agenda komende periode
• Vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari Kerstvakantie
• Maandag 9 januari Eerste schooldag in 2022
• Maandag 6 februari Studiedag team, alle kinderen vrij
• Zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari Voorjaarsvakantie