Nieuwsbrief oktober

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van deze maand. Veel leesplezier.

Nieuws vanuit de MR…

Vlak voor de herfstvakantie is de medezeggenschapsraad bij elkaar gekomen. In de MR zitten momenteel juf Marga, juf Anja (voorzitter) en meester Ico namens het personeel. Daarnaast zitten Elfriede Sijs, Marco Anceaux en Angelique Hamelink er namens de ouders in. 

Die avond zijn er weer verschillende onderwerpen betreffende de school besproken. O.a. de conceptbegroting en het activiteitenplan van de MR. Maar ook de vraag of de Springplank over moet gaan op het gelijkte tijden rooster. Dit onderwerp zal de komende tijd eerst in het team besproken worden en mochten we dit willen, dan zullen we alle ouders/verzorgers natuurlijk tijdig informeren en bevragen. De MR moet hier uiteindelijk mee instemmen. 

Ten slotte is het ook over de communicatie richting ouders/verzorgers gegaan. 

Nogmaals jassen aan…

In de vorige nieuwsbrief hebben we er ook al over geschreven, maar er zijn nog steeds kinderen, die zonder jas naar school komen.

Toch wordt het ondertussen behoorlijk fris en we gaan er dan ook van uit dat alle leerlingen met een jas aan op school komen. 

Alle leerlingen gaan in de pauzes met een jas aan naar buiten.

Inzamelnieuws…

Al jaren zamelen we op school diverse spulletjes in. Voor deze materialen krijgen we een aardige vergoeding, die weer geheel ten goede komt aan uw zoon/dochter. Zo kopen we er bijvoorbeeld spelmateriaal voor het plein van.

Wat kunt u allemaal inleveren?

-  lege batterijen,

-  lege cartridges,

-  oude mobieltjes, - plastic doppen.

 

Deze materialen kun u meegeven aan uw kind.  Mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij meester

Ico.

Stichting Leergeld…

Via deze nieuwsbrief willen we ook weer een keer attenderen op de stichting Leergeld. De stichting Leergeld komt op voor gezinnen met kinderen, die maar moeilijk rond kunnen komen. Zij proberen ondersteuning te bieden door bijv. de kosten van een sportvereniging te betalen en/of de ouderbijdrage van school. Kijkt u voor meer informatie op www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen. U kunt daar ook direct een aanvraag indienen.                            

Sinterklaas…

Over een paar weken zal hij pas in Nederland aankomen, maar we hebben gelukkig al bericht gekregen dat op woensdagochtend 5 december Sinterklaas en zijn Pieten onze school bezoeken. Tegen 12 uur zullen zij weer vertrekken. 

Kerstmarkt…

Het duurt nog even, maar via deze nieuwsbrief willen we u laten weten dat er ook dit schooljaar weer een spetterende Kerstmarkt georganiseerd zal worden. Deze zal worden gehouden op donderdagavond 13 december. Houdt u deze datum vrij in uw agenda. Tegen die tijd ontvangt u nog meer informatie van ons over deze avond.

Voorstelling…

Gisteren is groep geel (de jongste kinderen) met de bus naar Breskens geweest. Zij hebben daar de voorstelling ' Sssst de tijger slaapt' gezien.  Dit was een extra voorstelling vanuit cultuurmenu Zeeuws Vlaanderen. Cultuurmenu viert nl feest dit schooljaar vanwege het 20jarig bestaan! 

Nationaal schoolontbijt op woensdag 7 november…

Wij doen dit jaar mee met het Nationaal schoolontbijt. We ontvangen hiervoor een uitgebreid pakket. Het uitgebreide pakket is een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie: in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, honing, thee en tuinkers. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet natuurlijk aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag. Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze leren ook alles over die gezonde start van de dag met allerlei lesmateriaal zoals bijvoorbeeld leuke animatiefilmpjes. We willen vragen dat ieder kind meeneemt: Bord, Beker en Bestek.

 

What’s App..?

Wist u dat er voor de tablet en smartphone steeds meer leuke en leerzame apps verschijnen? In diverse onderwijsbladen worden we er op geattendeerd. Vanaf nu zullen we zo af en toe een leerzame app beschrijven in de nieuwsbrief. Vandaag Woordflitser.

 

 “Voor het lezen van losse woorden bestaat er woordflitser met daarin negen verschillende niveaus van woorden. Je kiest het passende niveau, de woorden komen even op het scherm en uw zoon/dochter kan het woord opnoemen. Er zit een extra knop op waarmee je het woord nog een keer kunt terughalen. Na een minuut geeft deze gratis app aan hoeveel woorden je hebt gelezen.”

 Agenda november & december 2018…

  • woensdag 7 november                                           Nationaal schoolontbijt
  • dinsdag 13 november                                             Studiedag, alle leerlingen vrij
  • vrijdag 30 november                                               Dansfestijn
  • woensdag 5 december                                           Sinterklaasviering
  • donderdagavond 13 december                               Kerstmarkt
  • zaterdag 22 dec. t/m zondag 6 januari                    Kerstvakantie

 

________________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________