Nieuwsbrief december


Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De afgelopen weken stonden in het teken van Sinterklaas en Kerst. Een gezellige maar drukke tijd. Nu is het tijd om even ‘pauze’ te nemen. Via deze weg willen we u een fijne vakantie wensen.


Kerstmarkt…
Vorige week donderdag hielden we onze jaarlijkse Kerstmarkt. We kunnen terugkijken op een gezellige avond. Na aftrek van alle kosten heeft deze avond € 818,45 opgeleverd voor de stichting Vrienden van de Springplank. Allen hartelijk dank hiervoor.


Gift en schommel…
Op dinsdag 18 december werden we verrast door de firma Actemium De vader van Kenley uit groep Oranje werkt daar. Hij overhandigde ons een cheque van maar liefst € 500,- We hebben al een mooie bestemming voor dit bedrag. De schommel op het kleuterplein is versleten en deze willen we graag vervangen. De stichting zal vanuit de opbrengsten van de Kerstmarkt het resterende bedrag betalen. Het ziet er dan ook naar uit dat de schommel begin 2019 geplaatst kan gaan worden. Via deze brief willen we de stichting, maar ook de vader van Kenley hartelijk bedanken voor deze mooie gift.


Kerstdiner…
Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen genoten van een heerlijk Kerstdiner. In de A-bouw konden de kinderen allerlei lekkere dingen kiezen uit het buffet. In de B-bouw werd er gegourmet. Het was gezellig en de dag is zodoende ook voorbij gevlogen.
Bezoek Koos Meinderts bibliotheek Hulst…
Mocht u zaterdagmiddag a.s. niks te doen hebben en het leuk vinden om eens naar een schrijver te luisteren. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over het bezoek van Koos Meinderts aan de bibliotheek van Hulst, waar hij zal voorlezen uit ‘De schelmenstreken van Reinaert de Vos’


Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs…
Op dinsdagavond 22 januari organiseren we hier op school een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. In eerste instantie is deze avond bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen, die dit jaar onze school gaan verlaten. Tijdens deze avond zullen collega’s van Het Lodewijkcollege, De Sprong en De Argo iets vertellen over hun school en uw vragen beantwoorden. Na de vakantie krijgen alle ouders nog een aparte uitnodiging voor deze avond. Deze avond zijn ouders die nog geen zoon/dochter in de schoolverlatersgroep hebben eveneens van harte welkom.

Rolschaatsen…
Afgelopen dinsdag mochten we naar de rolschaatsbaan hier in Terneuzen. Alle kinderen mochten een uurtje rolschaatsen. Dit hebben ze met veel plezier gedaan, alhoewel het soms met vallen en opstaan ging.


Hulpouders…
Via deze nieuwsbrief willen we alle ouder(s)/verzorger(s) die ons dit jaar hebben ondersteund met talloze activiteiten even in het zonnetje zetten. Heel erg bedankt voor alle inzet en deelname in of aan de MR, OR, vervoer naar excursies, schoonmaak enz. We hopen natuurlijk dat we ook in 2019 op uw hulp en ondersteuning kunnen rekenen.


Kerstgroet…
Voor u en allen die u dierbaar zijn hopen we op fijne kerstdagen, een prima jaarwisseling en een goede vakantie.
Alle medewerkers van De Springplank wensen alle kinderen en alle ouder(s) / verzorger(s) veel gezondheid toe en dat we ook in 2019 op een prettige manier met elkaar kunnen en mogen omgaan. We zien alle leerlingen weer graag op maandag 7 januari en pas op met VUURWERK!


Agenda december 2018, januari & februari 2019…
 zaterdag 22 dec. t/m zondag 6 januari kerstvakantie
 maandag 14 jan. & dinsdag 15 jan. Studiedagen, alle leerlingen vrij
 dinsdagavond 22 januari voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 dinsdag 5 februari oudercontact (middag en avond)
 donderdag 28 februari zwemfestijn


________________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________